Logo

23 Nëntor 2023

Kursi ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

Interreg – IPA CBC – (Itali – Shqipëri – Mali i Zi)

👉 Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike të ACLS tek i rrituri.

👉 Vetëm praktika e integruar me njohuritë teorike është çelsi i suksesit. Qëllimi është shpëtimi i jetës së qytetarëve dhe ulja e invaliditetit.

Publikuar më 23 Nëntor 2023

22 Nëntor 2023

Kursi BLSD dhe Sistemi Infarct.Net

Interreg - IPA CBC Itali - Shqipëri - Mali i Zi

Publikuar më 22 Nëntor 2023

21 Nëntor 2023

Kursi BLSD (Basic Life Support and Defibrilation) dhe Sistemi Infarct.Net

👉 Në kudër të projektit Interreg - IPA CBC Itali - Shqipëri - Mali i Zi , një bashkëpunim ndërmjet QKUM, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Poliklinikës së Barit (Ospedale Giovanni XXIII) dhe Center for Neurodegenerative Diseases and Aging Brain organizojnë sot në ambientet e QKUM një Workshop me temë: PHASE Project (Telemedicina në Europë dhe Shqipëri: Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room dhe Kursi BLSD.

👉 Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike rreth RKP (Reanimacioni Kardio-Pulmonar), përdorimi i AED-së dhe manovrat jetëshpëtuese për latantët, fëmijët dhe adultët.

👉 Projekti PHASE ka për qëllim të zhvillojë sektorin e Shëndetit elektronik, në dobi të qytetarëve dhe bisneseve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet mjeteve dhe procedurave inovative elektronike, të aplikuara në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi.

👉 Aktivitetet e saj fokusohen në trajtimin efikas të atakeve në zemër, sëmundjeve neurodegjenerative dhe kronike.

👉 Projekti PHASE do të krijojë kushtet e duhura për nxitjen e sektorit të shëndetit elektronik, si dhe do të rrisë kompetencën dhe ndërgjegjësimin në autoritetet publike.

Publikuar më 21 Nëntor 2023

20 Nëntor 2023

Interpretimi i Elektrokardiogramës dhe sistemi Infarct.Net

Ky event organizohet në kuadër të projektit PHASE (Promoting eHealth in cross border Area by Stimulating local Economies), synon të diskutojë me të pranishmit praktikat më të mira për:

👉 Njohuritë bazë dhe leximi i EKG-së.

👉 Aritmia hiperkinetike e kompleksit QRS e ngushtë/ e gjerë. Interpretimi i elektrokardiogramës në urgjencë dhe njohja e shenjave klinike.

👉 Aritmia hipokinetike: Mos-funksionimi i nodo del seno dhe nyjes AV.

👉 Praktikë: Të njohim dhe interpretojmë llojet e aritmive nga regjistrimi i elektrokardiogramës. Aplikimi i EKG-së, monitorimi me defibrillator me 3 dhe 12 derivacione.

👉 Terapia farmakologjike dhe terepia elektrike në aritmitë iperkinetike/ipokinetike.

👉 Sistemi Infarct.Net dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

Publikuar më 20 Nëntor 2023

17 Nëntor 2023

Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room dhe Çrregullimet Neurologjike.

Interreg – IPA CBC – (Itali – Shqipëri – Mali i Zi)

👉 Në kudër të projektit Interreg - IPA CBC Itali - Shqipëri - Mali i Zi , një bashkëpunim ndërmjet QKUM, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Poliklinikës së Barit (Ospedale Giovanni XXIII) dhe Center for Neurodegenerative Diseases and Aging Brain organizojnë sot në ambientet e QKUM një Workshop me temë: PHASE Project (Telemedicina në Europë dhe Shqipëri: Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room dhe Çrregullimet Neurologjike.

👉 Projekti PHASE ka për qëllim të zhvillojë sektorin e Shëndetit elektronik, në dobi të qytetarëve dhe bisneseve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet mjeteve dhe procedurave inovative elektronike, të aplikuara në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi.

👉 Aktivitetet e saj fokusohen në trajtimin efikas të atakeve në zemër, sëmundjeve neurodegjenerative dhe kronike.

👉Projekti PHASE do të krijojë kushtet e duhura për nxitjen e sektorit të shëndetit elektronik, si dhe do të rrisë kompetencën dhe ndërgjegjësimin në autoritetet publike.

Publikuar më 17 Nëntor 2023

16 Nëntor 2023

Kursi EKG dhe Sistemi Infarct.Net

Interreg – IPA CBC – (Itali – Shqipëri – Mali i Zi)

Temat janë:

👉 Njohuritë bazë dhe leximi i EKG-së.

👉 Aritmia hiperkinetike e kompleksit QRS e ngushtë/ e gjerë. Interpretimi i elektrokardiogramës në urgjencë dhe njohja e shenjave klinike.

👉 Aritmia hipokinetike: Mos-funksionimi i nodo del seno dhe nyjes AV.

👉 Praktikë: Të njohim dhe interpretojmë llojet e aritmive nga regjistrimi i elektrokardiogramës. Aplikimi i EKG-së, monitorimi me defibrillator me 3 dhe 12 derivacione.

👉 Terapia farmakologjike dhe terepia elektrike në aritmitë iperkinetike/ipokinetike.

👉 Sistemi Infarct.Net dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

Publikuar më 16 Nëntor 2023

15 Nëntor 2023

Kursi ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

Interreg – IPA CBC – (Itali – Shqipëri – Mali i Zi)

👉 Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike të ACLS tek i rrituri.

👉 Vetëm praktika e integruar me njohuritë teorike është çelsi i suksesit. Qëllimi është shpëtimi i jetës së qytetarëve dhe ulja e invaliditetit.

Publikuar më 15 Nëntor 2023

14 Nëntor 2023

Kursi EKG dhe Infarct.Net

Ky event organizohet në kuadër të projektit PHASE (Promoting eHealth in cross border Area by Stimulating local Economies), synon të diskutojë me të pranishmit praktikat më të mira për:

👉 Njohuritë bazë dhe leximi i EKG-së.

👉 Aritmia hiperkinetike e kompleksit QRS e ngushtë/ e gjerë. Interpretimi i elektrokardiogramës në urgjencë dhe njohja e shenjave klinike.

👉 Aritmia hipokinetike: Mos-funksionimi i nodo del seno dhe nyjes AV.

👉 Praktikë: Të njohim dhe interpretojmë llojet e aritmive nga regjistrimi i elektrokardiogramës. Aplikimi i EKG-së, monitorimi me defibrillator me 3 dhe 12 derivacione.

👉 Terapia farmakologjike dhe terepia elektrike në aritmitë iperkinetike/ipokinetike.

👉 Sistemi Infarct.Net dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

Publikuar më 14 Nëntor 2023

13 Nëntor 2023

Trajnim BLS&D (Basic Life Support and Defibrillation)

Ky event organizohet në kuadër të projektit PHASE (Promoting eHealth in cross border Area by Stimulating local Economies), synon të diskutojë me të pranishmit praktikat më të mira për:

👉 Leksionet rreth BLS&D (Basic Life Suport and Defibrillation), përfshijnë një tërësi procedurash emergjente, për të garantuar mbijetesën e pacientit deri në dhënien e ndihmës mjekësore të specializuar në spital.

Publikuar më 13 Nëntor 2023

🗒️ Axhenda

Publikuar më 24 Maj 2023

13 Janar 2023

External expertise for overall management

Publikuar më 13 Janar 2023

112126127128 129